VMT Tehastel on nüüd Tekla impordi võimekus

VMT Tehased arendas rakenduse, mille abil on võimalik saada Teklat kasutavatelt klientidelt vajalikud andmed otse VMT Tehaste tootmistarkvarasse

July 2018

|

INVESTMENTS


Tekla Structures on projekteerijate seas levinud programm, millega luua konstruktsioonide jooniseid. Kui varasemalt saatis klient tehnoloogile projekti joonised, mille põhjal sisestas viimane käsitsi marsruutkaardi jaoks koostude ja detailide andmed spetsiaalsesse programmi, siis nüüd saab VMT kliendile saata malli, mille abil genereerib Tekla raporti ning tehnoloog saab raporti VMT tootmistarkvara programmi üles laadida.

Programm on juba pea kuu olnud edukalt kasutuses VMT Steel`i klientidega ning leiab aina enam kasutust ka teiste klientidega.

  • Rakendus viib Teklas määratud materjalid kokku VMT artiklibaasiga
  • Aitab vältida sisestamisel tekkivaid vigu
  • Hoiab oluliselt kokku tehnoloogide tööaega, kiirendades seega kogu tööprotsessi