Uus täiustatud lintsae mõõtelaud

Täiustatud automatiseeritud lintsae mõõtelaud võimaldab efektiivsemalt mõõta kõiki erinevate profiilidega saematerjale, oluliselt kiirendada tööprotsessi ja vähendada mehaanilisel mõõtmisel tekkida võivaid vigu.

2018

|

INVESTEERINGUD


Enne esimest lintsae mõõtelauda kasutati materjali mõõtmiseks mõõteskaalaga rullteid koos mehaaniliselt liigutatava klambriga. Kui eelnevalt pidi operaator meeles pidama viimast mõõtu, kuhu mehaaniline klamber kinnitati, siis nüüd on mõõdud tänu elektroonilisele juhtimisele operaatori töökohal pidevalt näha ja sealt muudetavad. Automatiseeritud on ka saetud detailide lugemine - uus seade loendab kõik detailid, mis on konkreetsel mõõdul saetud ja peale uue mõõdu sisestamist nullitakse loendur automaatselt. Varem toimus iga detaili loendamine paberile kirja pannes.

Piltidel olev saepiiraja on juba kolmas väljalase. Võrreldes varasemaga lisandusid veorullik, automaatne materjali etteandmine ja mahalükkamine. Suruõhuga ehk pneumaatiliselt on võimalik mõõteseadme töötasapinda üles tõsta ja langetada. Tänu sellele saab veorullikuga detaile laual edasi vedada ja kui materjal saetud, sobivasse kohta maha lükata. Lisaks asub mõõteseadme töötasapinnal andur, mille abil mõõdetakse materjali kaugust töötasapinnast. Kui materjal jõuab vastu töötasapinda siis veorulliku kiirust vähendatakse sünkroonis detaili kauguse vähenemisega töötasapinnast kuni täieliku peatumiseni. See vähendab löökkoormusi mõõteseadme jõuülekandes ning suurendab seadme täpsust. Detailide mõõtmine toimub servo mootori abil mis liigutab mõõteseadet mööda spetsiaalseid lineaarjuhikuid kiirusega 1m/s ning tagab mõõtetäpsuse +- 0,2mm kogu mõõtelaua ulatuses. Mõõtu saab sisestada ja muuta millimeetri haaval.

Projekteerimisel osutusid kõige keerukamaks tööloogika ja erinevate situatsioonide läbimõtlemine. Näiteks kuidas programmeerida seade nii, et oskamatu seadme kasutamine ei tekitaks õnnetusjuhtumeid. Teiseks, kuidas mõõta erinevate komponentide hetkeasendit, et vältida olukordi, kus seadme erinevad motoriseeritud osad takistavad üksteise tööd. Projekteerimine võttis aega 2 kuud. Lisandus 1 kuu materjali tellimiseks ja 4 kuud seadistamiseks, testimiseks ning viimistlemiseks.

Tulevikus võiks saagimine toimuda täisautomatiseeritult, kus masin võtab ise materjali, lõikab sobivasse mõõtu ja lükkab masinalt maha. Tööline valib tootmistarkvarast vaid vastava programmi.

 • Lisandunud funktsionaalsused :

  • Veorullik
  • Automaatne materjali etteandmine
  • Materjali mahalükkamine
  • Andur, mis aeglustab veorulliku kiirust materjali lähenemisel mõõtepinnale kuni seismajäämiseni. See vähendab tasapinnale mõjuvat jõudu ja seeläbi pikendab masina eluiga
  • Mõõtetäpsus +- 0,2mm kogu mõõtelaua ulatuses
  • Kogupikkus 12,4m, mis on enam kui kaks korda suurem eelmise väljalaske pikkusest, mille pikkus oli 6m