EN-1090-1 sertifikaat uuendatud kolmeks aastaks

2018

|

INVESTEERINGUD


Aeg läheb ikka metsiku kiirusega. Alles see oli kui Euroopas hakkas kehtima kandvate teraskonstruktsioonide harmoneeritud standard EN 1090-1 ning tekkis CE markeeringu kohustus. Kõik ehituslike teraskonstruktsioonide tootjad olid vaat et lausa paanikas - mis nüüd tegema peab? Vaja on hakata keevitajaid sertifitseerima, keevitusinseneri on vaja, tuleb hakata looma protseduure ja tegema veel mittepurustavaid kontrolle. Kõik see oli aastal 2011.

Tänaseks on möödunud 7 aastat kuid paljud ettevõtted pole kahjuks siiani suutnud oma tootmist standardiga vastavusse viia. VMT Tehastel läks sertifitseerimisprotsess juba esimesel korral väga hästi, sest kvaliteedinõuete jälgimine ja standarditega töötamine on meie igapäevane tegevus juba ettevõtte loomisest saadik. Aastal 2012 olime Euroopas kuues ettevõte, kes Saksamaa sertifitseerimisasutuse, TÜV NORD, poolt auditeeritud sai. Kui alguses sertifitseerijatega juttu sai aetud, siis anti meile märku, et teostusklass 2 on kõige suurem, mida nad esimesel sertifitseerimisel anda saavad. Siiski, peale kohaletulekut Viljandisse veenduti meie kvaliteeditasemes ning sertifitseerimine viidi läbi vastavalt teostusklassile 3. Olgu öeldud, et tegemist on väga kõrge riskiastmega teraskonstruktsioonidega, mida kasutatakse sildadel ja mitmekordsetes hoonetes.

Selle aasta novembris toimus sertifikaatide uuendamine Saksamaa TÜV NORD sertifitseerimiskeskuse poolt. Saime hea tagasiside seni tehtud tööle ning nüüd on sertifikaadid pikendatud järgmiseks kolmeks aastaks. VMT Tehased eesmärgiks ei ole mitte taset hoida vaid pidevalt süsteeme arendades saavutada aina parem tulemus.

 • Standard EN 1090-1:

  • Hakkas kehtima aastal 2011
  • Aastal 2012 oli VMT Tehased kuues ettevõte Euroopas, kes Saksamaa sertifitseerimisasutuse, TÜV NORD, poolt auditeeritud sai.
  • Tänaseks ei suuda paljud ettevõtted turul kahjuks endiselt stadndardile vastavaid nõudeid täita
  • Standard kehtib väga kõrge riskiastmega teraskonstruktsioonidele, mida kasutatakse sildadel ja mitmekordsetes hoonetes, seega kvaliteedikontroll on ülimalt oluline
  • VMT on sertifikaadi uuendanud järgmiseks kolmeks aastaks