BETOONI TOOTMINE

VMT Betoon AS on iseseisva tootmisettevõttena asutatud 1991a., Viljandi KEK-i betoonipolügoni baasil. Tollasest peamiselt KEK-i süsteemile raudbetoonelemente valmistanud firmast on tänaseks arendatud kaasaegne arvutijuhtimisel betoonisõlmega betoonisegusid ja elemente tootev ettevõte.
Ettevõttes töötab 15 töötajat.

Betoonisegude C8/10...C35/45 tootmine ja kvaliteet. Betoonisegud, mis on iseloomustatud standardiga EVS-EN 206:2014, valmistatakse kaasaegses betoonitehases, mille tootlikkus on ca 35 m3/h. Tsementidest on kasutusel Läti CEMEX CEM I 42,5R ja Kunda Nordic Tsemendi CEM II 45,2R. Täitematerjalina on kasutusel lubjakivi- AS Põltsamaa Graniit ja graniitkillustikud AS Rudus Eesti ja liiv PM Kaubandusgrupp OÜ. Betoonisegudes kasutatavad lisandid on AS Remei Eesti toodang. Kõik betoonisegude tootmisel kasutatavad materjalid omavad CE-märgistust.
Tsementidest kasutame Kunda Nordic Tsement toodangut. Segusid plastifitseerivaid, kivinemist , veepidavust ja külmakindlust reguleerivaid lisandeid kasutame AS Semtu ja OÜ Topfloor toodete hulgast.


Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutus tunnustatud asutusena on teostanud tehase esmase ülevaatuse ja tootmisohje kontrolli ning jälgib, hindab ja tunnustab pidevalt tehase tootmisohjet. Tehasel on oma testlaboratoorium kus toimub pidev toodangu ja materjalide kontroll. Paralleelkatsed teostab Tallinna Tehnikaülikooli Ehitustootluse Instituudi Ehitusmaterjalide Teadus- ja Katselaboratoorium. AS VMT Betoonile on väljastatud Tootmisohje sertifikaat Nr 158/11.

 

Betoonisegude transport ja teisaldamine. Segude transpordiks objektidele on tehasel 2 pumi (pumbaga mikserautot) noolepikkustega 13m ja 20m, voolikutrassidega 30m ja 4 mikserautot rennide pikkusega 4...7m.


Elementide tootmine.

Elementide tootmisel on kataloogseteks toodeteks 1000 ja 1500 diameetriga kaevud, kaaned ja põhjad; liiklusmärkide –viitade vundamendid LMA-1;-2;-3 ja valgustuspostide vundamendid VPA-1;-2;-3;-3k;-4;-5;-6 vundamendiplokid ja -kannud; mobiilsidemastide vundamendid ja vantide ankrud. Projektipõhiselt on tootmises vundamendid ja soklielemendid; vundamendivaiad; seinapaneelid; sadamate kaiplaadid; trepid ja mademed; postid; katteplaadid; mahutite alused; sillused jne.
Tehasele on väljastatud:
Vastavussertifikaat Nr 159/11 betoonist kaevude elemendid;
EÜ Tootmisohje sertifikaat 1504-CPR-160/11 vundamendielemendid;
EÜ Tootmisohje sertifikaat 1504-CPR-161/11 seinaelemendid;
EÜ Tootmisohje sertifikaat 1504-CPR-162/11 varraselemendid;
EÜ Tootmisohje sertifikaat 1504-CPR-163/11 trepid;
EÜ Tootmisohje sertifikaat 1504-CPR-164/11 vundamendivaiad.

Tellimustoodetena valmistatakse karkasshoonetele vundamendikannusid, raudbetoonposte, katteplaate ja silluseid avadele ning soojusisolatsiooniga soklielemente.

Tootmisvõimsus on 5..15m3 tooteid päevas. Tootmistehnoloogia võimaldab valmistada elemente pikkusega kuni 12m, laiusega kuni 3m ning tõsta kogukaaluga kuni 10t.

 

 
 
 
All rights reserved © Viljandi Metall AS